Zakelijk

Loopt alles op rolletjes binnen het bedrijf? Of herkent u misschien wel dat er irritaties zijn op afdelingen, of een slechte samenwerking. En wat is dan het effect op de motivatie en het ziekteverzuim?

Ik geef zakelijke coaching en training omdat ik het belangrijk vind, dat er een optimale samenwerking is in een goed werkklimaat. Dan voelt iedereen de motivatie om zich in te zetten voor het bedrijf. Hierbij zijn duidelijke communicatie en een gelijkwaardige samenwerking, waarbij alle medewerkers bekend zijn met de waarden en de visie van het bedrijf, van belang. Betere samenwerking, een positieve instelling en motivatie leiden tot minder ziekteverzuim en betere werkprestaties, wat weer leidt tot kostenbesparingen.

Creëer meer voldoening, uitdaging en plezier in samenwerking in bedrijven, mede door duidelijke communicatie en effectieve samenwerking.

Wanneer we elkaar ondersteunen in ons (werk)proces, zullen steeds meer krachtige en zelfbewuste mensen in vriendschap en vrede samenwerken en samenleven.

Werknemers die zich onvoldoende kunnen ontwikkelen, verliezen eerder hun motivatie en raken eerder opgebrand. Als organisatie is het dus nuttig de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Dit kan door middel van vaardigheidstrainingen, maar juist ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling kan veel bereikt worden.

Maatwerk

Voor bedrijven maak ik de meeste trainingen op maat. Afhankelijk van de behoefte van het moment bepaal ik in overleg een traject dat kan bestaan uit training, coaching of een combinatie hiervan.
Hierbij staat 'de mens' centraal.

Naast training en coaching maak ik gebruik van organisatie-opstellingen om knelpunten boven water te krijgen. De onbewuste kijk op een organisatie wordt hierbij duidelijk en dient als basis van eventuele verdere coaching.

Om de vaart erin te houden is er zo nodig samenwerking met andere trainers en coaches. Want ik maakt mezelf graag zo snel mogelijk overbodig.

'Je kunt organisaties niet veranderen, wel de motivatie van mensen' (Stan Slap)